Az Éden Hotel szabálya

Az Éden Hotel egy luxusszálló a Csendes-óceán partján, Puerto Vallartatól nem messze Mexikóban, ahol bármi megtörténhet. A játékban idén is gyönyörű lányok és jóképű fiúk próbálnak eligazodni a kapcsolatok szövevényes hálójában és hétről hétre párt találni, hogy így biztosítsák a helyüket a Hotelben. A nyugalmukat az új beköltözők mellett a sorsfordító feladatok és a titkos küldetéseket megfogalmazó levelek bolygatják majd fel. A kalandvágyó, bevállalós szereplők számára idén sem elegendő, ha csak jól mutatnak fürdőruhában, fontos, hogy okosan taktikázzanak, hiszen az Éden Hotel egy luxuskörülmények között zajló stratégiai észjáték, így aki nincs eléggé résen, az egyik napról a másikra könnyen a Hotel falain kívül találhatja magát.

Bár ez az a hely, ahol a fő szabály, hogy nincs szabály, azért van néhány alapvető előírás, amit a játékosoknak be kell tartaniuk. Kezdjük is a legfontosabbal: minden héten csütörtökig, azaz a párválasztó ceremóniáig párt kell találniuk; aki egyedül marad, annak bizony el kell hagynia az Édent.

Mindez csak elsőre tűnik egyszerűnek, hiszen bármikor érkezhet a Hotelbe egy vagy akár több újabb kihívó, hogy szétszakítsa az addig biztonságban lévő párokat. Ráadásul a játékosoknak különböző feladatokat is meg kell oldaniuk, amelyekről mindig levélben kapnak értesítést. A hét közepén pedig kinyílik Pandora szelencéje, azaz a Hotel vendégei bármit kérdezhetnek egymástól név nélkül, de szemtől szemben. És ezek még csak az alapszabályok.

Higgyék el, az Éden Hotel nem olyan paradicsomi hely, mint azt elsőre gondolnák. Csupán egy a lényeg: a játékosok mindig maguk irányítják a sorsukat, minden az ő döntéseiken múlik, ám a döntéseik nem várt következményekkel járhatnak. Ez a legfontosabb, és kivétel nélküli szabály abban a stratégiai játékban, ahol milliókért küzdenek.

Nyereményjáték szabályzat

1.      A nyereményjáték időtartama

A nyereményjáték („Nyereményjáték”) 2012. március 5. napján 00:00 órától 2012. május 24. napján 24.00 óráig tart.

2.      A Nyereményjáték szervezője

A Nyereményjáték szervezője a Viasat Hungária Zrt. (1139 Budapest, Váci út 99.) („Szervező”).

3.      Nyeremények

A „Heti online totót” helyesen megválaszolók között hetente 5 db, a Szervező által összeállított kb. 5000,- Ft értékű „Éden Hotel 2” ajándékcsomag kerül kisorsolásra. A „Napi kérdést” helyesen megválaszolók között a Nyereményjáték időtartama alatt, hetente minden napra vonatkozóan 1-1 db, kb. 5000,- Ft értékű, a Szervező által összeállított „Éden Hotel 2” ajándékcsomag kerül kisorsolásra („Nyeremények”). A Nyeremények értéke változhat. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A Nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező a Nyeremények rejtett hibájáért felelősséget nem vállal.

4.      A Nyereményjáték leírása, a részvétel feltételei

4.1.1      Heti online totó 

Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt szerdánként kérdést tesz közzé az „Éden Hotel 2” című műsor adott heti párválasztásához kapcsolódóan a www.edenhotel.hu/jatek honlapon. A játékosok a tippjeik leadásához szükséges online felületet a fenti honlapon található linkre kattintva érhetik el. A Nyereményjátékban való részvétel során a játékos a tipp megtételével egyidejűleg a honlapon az erre a célra kijelölt sorba beírja, és Szervező részére elküldi az e-mailcímét, ezért a Nyereményjátékban való részvételhez a játékosnak érvényes e-mailcímmel kell rendelkeznie.

4.1.2.    Napi kérdés

Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt hétfőnként, keddenként és szerdánként az „Éden Hotel 2” című műsor egyes epizódjaihoz kapcsolódóan kérdést tesz közzé a www.facebook.com/edenhotel honlapon, melyre a játékosok a válaszaikat a jatek@viasat.hu e-mail címre küldhetik el. A Nyereményjátékban való részvételhez a játékosnak érvényes e-mailcímmel kell rendelkeznie.

4.2    Az adott napon / héten egy szavazat beküldése egy e-mailcímről csak egyszer érvényes. A szavazatok érvényes leadására a „Napi kérdés” esetén a kérdés megjelentetésétől a kérdés megjelentetését követő nap 12 óráig, a „Heti online totó” esetén a kérdés megjelentetésétől a csütörtöki adás kezdetéig van lehetőség. A Nyereményjátékban a játékos akkor vesz részt érvényesen, ha a Nyereményjáték időtartama alatt, a megadott módon, érvényes e-mailcíme megadásával / érvényes e-mailcímről küldi el szavazatát.

A játékos egy szavazatot csak egyszer küldhet be, azonban ugyanazon e-mailcímmel különböző napokon/heteken többször is játszhat.

Egy szavazat beküldése akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A szavazat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja.

4.3    A Nyeremények sorsolásán valamennyi, az adott napon / héten érvényes szavazatot beküldő játékos részt vesz.

Mivel egyes esetekben csak korlátozott számú e-mail üzenet tárolására alkalmasak az elektronikus postafiókok, ezért kérjük, hogy a Nyereményjáték kezdete előtt elektronikus postaládáját ürítse ki, hogy a válaszüzenetet fogadni tudja.

4.4    A Nyereményjáték csak Magyarország területén belül játszható. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, semmilyen költségvonzattal nem jár.

4.5    A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki szavazatát harmadik személy által regisztrált e-mailcímről küldi. Amennyiben a játékos harmadik személy által regisztrált e-mailcímet vesz igénybe a Nyereményjátékhoz, kérje – a Nyereményjátékban való részvétele előtt – az e-mailcím jogosultjának hozzájárulását. A játékkal kapcsolatos, az e-mailcím jogosulatlan használatából eredő jogvitákban a Szervező nem vesz részt, azok következményeiért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni a fentiekben foglaltakat. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó anyagi következmény minden esetben a játékost terheli.

5.      A nyertesek kiválasztása, értesítése

5.1    A játék nyertese és tartaléknyertese gépi sorsolással, véletlenszám generátorral kerül kisorsolásra:

5.2.1      Napi kérdés esetén:

–       A sorsolás időpontja: a játék időtartama alatt hetente péntekenként 12 óra;

–       A sorsolás helyszíne: VIASAT Hungária Zrt., 1139 Budapest, Váci út 99.;

–       A nyertesek száma: minden játéknap vonatkozásában 1-1 fő

5.2.2      Heti online totó esetén:

–       A sorsolás időpontja: a játék időtartama alatt hetente péntekenként 12 óra;

–       A sorsolás helyszíne: VIASAT Hungária Zrt., 1139 Budapest, Váci út 99.;

–       A nyertesek száma: az adott játékhét vonatkozásában 5 fő

5.3    A nyertes a Nyereményjátékban általa használt vagy az on-line űrlapon általa megadott e-mailcímen kerül értesítésre a Nyeremény átvételének módjáról és idejéről legkésőbb a sorsolást követő 12 órán belül. A nyertes köteles személyes adatait, így különösen azt a postacímet, ahol a Nyereményét átveszi, a Szervezővel egyeztetni. A Nyeremény átadása postai úton történik A Nyeremény postai úton történő megküldése során a Nyeremény elvesztéséért, megrongálódásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A nyertes a Szervezővel köteles együttműködni a Nyeremény átadása céljából.

5.4    A játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a játékosokat terheli.

5.5    A nyertesek kisorsolásával egyidejűleg egy tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A tartaléknyertes abban az esetben lép a nyertes helyébe, ha a nyertessel a sorsolástól számított 10 napon belül nem lehetséges a kapcsolat felvétele. Amennyiben a Nyeremény bármely okból nem kerül postázásra a nyertes vagy a tartaléknyertes részére vagy a kézbesítés sikertelen volt, úgy a nyertes és a tartaléknyertes a Nyereményre való jogosultságát elveszti és a Nyeremény a Szervező által szervezett más Nyereményjáték során kerül kisorsolásra.

6.        A Nyereményjátékban való részvétel feltétele

6.1    Ha a játékos a szavazat beküldésekor a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. 14 év alatti, illetve cselekvőképtelen nyertes esetén a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére, illetve a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

6.2    A Nyereményjátékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

7.      Nyereményjátékból való kizárás

7.1    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a résztvevőt, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a résztvevővel szemben, aki

a)    a Nyereményjáték weboldalát feltöri, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,

b)    nem valós vagy hiányos adatok megadása a Nyereményjátékban történő részvétel során, továbbá más személy adataival (pl. e-mailcímmel) visszaél

c)    jelen szabályzatban foglaltakat megsérti.

7.2    Amennyiben a fentiek miatt a játékos jogosultságait fel kell függeszteni, az ezen játékoshoz kötődő valamennyi sorsolási jogosultság is megszűnik. A játék Szervezője fenntartja a jogot arra, hogy a fenti eseteket saját belátása szerint bírálja el.

8.      Adatkezelés és adatvédelem

8.1    A személyes adatokra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes. A Nyereményjátékban résztvevők a szavazat elküldésével kifejezetten és önként hozzájárulnak ahhoz, hogy a Nyereményjáték során megadott adataik a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatban, illetve a nyertes azonosítása és, a Nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza továbbá a fenti célból üzenetet küldjön a résztvevőnek, illetve nyerés esetén az önként megadott személyes adataikat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Nyereményjátékkal kapcsolatosan kezelje, nyilvánosságra hozza (különösen, de nem kizárólagosan a www.facebook.com/edenhotel és a http://www.edenhotel.hu honlapon). A Szervező az adatkezelésre a játékos önkéntes hozzájárulása alapján jogosult. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező az adatkezelés céljának eléréséig végzi és a Nyereményjáték lezárultával törlésre kerülnek a Szervező nyilvántartásából.

8.2    A résztvevők részvételükkel minden tekintetben kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik a jelen Szabályzat valamennyi rendelkezését.

8.3    A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi e-mailcímen: jatek@viasat.hu. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a játékos bírósághoz fordulhat.

8.4    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza (a továbbiakban „Inftv.”). Az adatok kezelése mindenben megfelel Inftv-ben foglalt szabályoknak.

9.      Szabályzat elfogadása

9.1    A Nyereményjátékban való részvétellel a játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a fenti feltételeket.

9.2    Jelen szabályzat hatálya a Nyereményjátékra, továbbá az abban részt vevő személyekre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjátékban való részvétele előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező terhére.

9.3    A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A Nyereményjátékban való részvétel ingyenes, de fotó beküldéséhez szükséges internet hozzáférést és használat feltételeit, költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a résztvevők saját maguk viselik.

9.4    A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt rendelkezéseket vagy magát a Nyereményjátékot akár annak időtartama alatt is egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A jelen szabályzat módosításait, illetve a Nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve a megszűntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a http://www.edenhotel.hu/jatek honlapon. A Nyereményjátékban résztvevő felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

9.5    A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

9.6    Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.

Budapest, 2012. március 4.


Horváth Éva

Horváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth ÉvaHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási PálHorváth Éva | fotó: VIASAT3/Nánási Pál

Az Éden Hotel háziasszonya 1998-ban került a rivaldafénybe, amikor Magyarország szépségkirálynőjévé választották. Modell és műsorvezető, emellett hazánk legszebb hajkoronájának birtokosa egy női magazin szerint. Vezetett már reggeli műsort, szerepelt táncversenyen, mostani szerepében pedig immár második alkalommal az Éden Hotel vendégeinek legnehezebb döntéseinél segédkezik hétköznap esténként a VIASAT3 képernyőjén.
„Titkon bíztam benne, hogy ha lesz második széria, akkor felkérnek a műsorvezetésre, mivel az Éden Hotel kolumbiai forgatása volt életem legnagyobb kihívása és egyben kalandja is.” – majd hozzátette, ő maga is kíváncsian várja, hogy milyen meglepő fordulatokat hoz a műsor második szériája.
Éva szabadidejében sokat sportol: fut, boxol, bikram jógára és speed fitnessre jár. Nagyon szeret búvárkodni és utazni, álma, hogy a minél több csodálatos helyre jusson el a világon.